Một Nhà – Da Lab – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Một Nhà Da Lab .  Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

Mi Mi Mi Đô Sì Sì
Rê Rê Rê Sì Là Là
Đô Đô Đô Sòl Là Đô
Mi Mi Rê Đô Đô

Mi Mi Mi Đô Sì Sì
Rê Rê Rê Rê Sol Mi
Mi Mi Đô Sòl Là
Mi Rê Rê Đô Đô

Rap 1:

Mi Mi Mi Mi Mi Rê Rê
Rê Đô Rê Rê Mi Đô Là
Mi Rê Rê Rê Mi Rê Đô Fa…Mi…Mi Sì Đô Rê Đô
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Đô Rê
Rê Rê Sol Sol La Sol La Mi Rê Đô
Mi Rê Rê Rê Mi Rê Đô Fa…Mi Mi Đô Mi Đô Đô Rê Đô

Mi Rê Mi…Mi Rê Mi…Mi Rê Mi Rê Rê
Rê Đô Rê…Rê Đô Rê… Rê Rê Mi Đô Đô
Mi Rê Mi…Mi Rê Mi…Mi Rê Mi Rê Đô Fa …Mi…Mi Đô Rê Đô Đô
Mi Rê Mi…Mi Rê Mi…Mi Rê Mi Đô Rê
Rê Đô Rê Rê Rê Sol Sol Sol Sol La Mi
Mi Rê Mi…Mi Rê Mi…Mi Rê Mi Rê Đô Fa…Mi…Mi Đô Rê Đô Đô

Lời:

Mi Mi Mi Đô Sì Sì
Rê Rê Rê Sì Là Là
Đô Đô Đô Sòl Là Đô
Mi Mi Rê Đô Đô

Mi Mi Mi Đô Sì Sì
Rê Rê Rê Rê Sol Mi
Mi Mi Đô Sòl Là
Mi Rê Rê Đô Đô

Thêm bình luận