Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau – Sơn Tùng M-TP – Sheet Nhạc Piano

Sheet Nhạc Piano Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau Sơn Tùng M-TP. Mời các bạn đọc lại bài giới thiệu về chuyên mục sheet nhạc piano để được hướng dẫn cụ thể.

Lời:

Sòl Là Sì Đô, Là Sì Đô Đô Đô Sì Là Sì
Sòl Là Sì Đô, Đô Đô Đô Đô Rê Mi Là Sòl
Sòl Là Sì Đô, Là Sì Đô Đô Đô Sì Là Sì
Sòl Là Sì Đô, Đô Đô Đô Đô Rê Mi Là Sòl

ĐK:

Sol Mi Rê Đô Là Đô… Sol Mi Rê Đô Là Rê
Sol Mi Rê Đô Là Đô…Rê…Mi Sol Mi Rê  Đô Là Rê Là Sòl
Sol Mi Rê Đô Là Đô…Sol Mi Rê Đô Là Rê
Sol Mi Rê Đô Là Đô…Rê…Mi Sol Mi Rê Đô Là Rê Là Sòl
Sol Mi Rê Đô Là Đô…Đô Sì Đô Rê
Đô Sì Sì Đô

Thêm bình luận