Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa – Hương Tràm – Sheet Cảm Âm Piano

Cảm Âm Sheet Nhạc bài Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa thể hiện Hương Tràm

Lời

Sì Fa# Fa# Mi Fa# …Si Fa# Mi Mi Sìb… Si Fa# Mi Mi Rê Mi Fa# La Fa#
Sì Fa# Fa# Mi Fa# Mi…Si Đố# La Mi Fa Rê… Sì Fa# Mi Mi Rê Mi Fa# La Sì
Si Fa# Fa# Mi Fa#…Si Fa# Mi Mi Đô#… Si Fa# Mi Mi Rê Rê Mi La Fa#
Sì Fa# Fa# Mi Fa# Mi…Si Đô# La Fa# La Rê… Sì Fa# Mi Mi Rê Mi Fa# La Sì

Điệp Khúc:

Rê Đô# Si La La Si Si Rê Rê Mi…Đô# Si La Sol# Sol# La La Mi Mi Fa#
Si Đô# Rê La Si Si Fa# Mi Rê Rê Mi Fa#
Rê Đô# Si La La Si Si Rê Rê Mi… Đô# Si La Sol# Sol# La La Mi Mi Fa#
Sì Đô# Rê Fa# Mi…Mi La Si Fa# Rê Đô# Sì

Thêm bình luận