Chi Dân – 1 2 3 4 – Sheet Cảm Âm Piano

Hướng dẫn sheet cảm âm piano bài 1 2 3 4 thể hiện Chi Dân. Xem hợp âm ca khúc này tại đây

Lời:

Sol La Si Đô… Đô Đô Rê Đô Đô Si La Sol Sol
Sol La Si Đô… Đô Đô Đô Đô Đô Rê Mi Rê
Sol La Si Đô… Đô Đô Rê Đô Đô Si La Sol Sol
Mi Fa Đô Đô La La Rê

Điệp Khúc:

Si Đô Rê Mi La…Mi Mi Mi Mi…Mi Mi Mi Rê…Đô Si Đô Rê Sol
Rê Rê Rê Rê…Rê Rê Rê Đô…Si La Si Đô Fa
Đô Đô Đô Đô Rê…Đô Đô Đô Rê Mi

Si Đô Rê Sól Mi…Mi Mi Mi Mi…Mi Mi Mi Rê…Đô Si Đô Rê Sol
Rê Đô Rê Sól…Rê Đô Rê Sól…Mi Rê Mi Đô Sol La Mi Rê
La Đô Mi Rê

 

Thêm bình luận