Hợp Âm Sol Trưởng – G Major Chord

Hợp Âm Sol Trưởng – G Major Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm Sol Trưởng là một bộ ba gồm 3 nốt (G – B – D). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Sol Trưởng Bạn có thể thấy 3 nốt của hợp âm Sol Trưởng được đánh dấu màu xanh lá cây.

Hop am Sol Truong - G Major Chord - hocpianoonline

Hợp âm Sol trưởng được tạo từ nốt gốc, nốt ở quãng 3 trưởng và nốt ở quãng 5.
Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Sol trưởng một cách thuận lợi như sau:

Hợp âm Sol trưởng đảo G/B: Là một hợp âm với nốt Si là nốt trầm. Bao gồm ba nốt (B – D – G)

Hop am Sol Truong dao 1 - hocpianoonline

Hợp âm Sol trưởng đảo G/D: Là một hợp âm với nốt  là nốt trầm. Bao gồm ba nốt (D – G – B)

Hop am Sol Truong dao 2 - hocpianoonline

Các bạn có thể xem thêm danh sách những hợp âm Sol

Thêm bình luận