Hợp Âm Sol Thăng

Danh mục những hợp âm Sol Thăng

Hợp âm Sol Thăng trưởng – G#

Hợp âm Sol Thăng Thứ – G#m

Hợp âm Sol Thăng chủ âm thứ 7 – G#7

Hợp âm Sol Thăng Thứ thứ 7 – G#m7

Hợp âm Sol Thăng Trưởng thứ 7 – G#maj7

Hợp âm Sol Thăng 6th – G#6

Hợp âm Sol Thăng Thứ 6th – G#m6

Hợp âm Sol Thăng thứ 9 – G#9

Hợp âm Sol Thăng Thứ thứ 9 – G#m9

Hợp âm Sol Thăng Trưởng thứ 9 – G#maj9

Hợp âm Sol Thăng treo – G#sus

Hợp âm Sol Thăng giảm – G#dim

 

Có thể bạn cần tìm những hợp âm khác:

C  |  C#  |  D  |  D#  |  Db  |  E  |  Eb  |  F  |  F#  |  G  |  G#  |  Gb  |  A  | Ab |  A#  |  B  |  Bb

Thêm bình luận