Hợp âm Đô Thứ thứ 9 – Cm9

Hợp âm Đô Thứ thứ 9 – Cm9 – C minor ninth chords  được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm Đô Thứ thứ 9  bao gồm 5 nốt (Đô – Mi giáng – Sol – Si giáng – Rê). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Đô Thứ thứ 9 . Bạn có thể thấy 5 nốt (C – Eb – G – Bb – D) của hợp âm Cm9 được đánh dấu màu xanh lá cây.

Hop am Do Thu thu 9 - hocpianoonline

 

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Đô Thứ thứ 9 một cách thuận lợi như sau:

Các bạn có thể xem thêm danh sách những hợp âm Đô

Thêm bình luận