Hợp âm Đô thứ 9 – C9

Hợp âm Đô thứ 9 – C9 – C ninth chords (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano.

Giải thích: Hợp âm Đô thứ 9  bao gồm 5 nốt (Đô – Mi – Sol – Si giáng – Rê). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Đô thứ 9 . Bạn có thể thấy 5 nốt (C – E – G – Bb – D) của hợp âm C9 được đánh dấu màu xanh lá cây.

Hop am Do Thu 9 - hocpianoonline

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Đô thứ 9 một cách thuận lợi như sau

Hợp âm Đô thứ 9 đảo: Bao gồm 5 nốt (Bb – C – D – E – G)

Hop am Do thu 9 dao

Các bạn có thể xem thêm danh sách những hợp âm Đô

Thêm bình luận