Hợp Âm Piano Đi Để Trở Về – Soonin Hoàng Sơn

Dưới đây là hợp âm bài Đi Để Trở Về – Soonin Hoàng Sơn

Lưu ý: Vì tôn trọng vấn đề bản quyền ( tức là lời bài hát của bài hát này) cho nên mình không thể khi lời bài hát kèm hợp âm bên cạnh được. Thay vào đó mình sẽ hướng dẫn cụ thể đồng thời các bạn hãy nghe bản mp3 của bài hát này để dễ dàng xác định hợp âm nhé. Mong các bạn thông cảm.

Bài này chơi vòng hợp âm [G] [Bm] [Em] [C]

Thêm bình luận