Điều khoản

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc điều khoản này một cách cẩn thận trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận này. Các thông tin và các dịch vụ trên trang web này được cung cấp bởi Học Piano Online và nhà cung cấp của nó, tùy thuộc vào thỏa thuận của bạn với các điều khoản và điều kiện dưới đây.

Bản Quyền

Tất cả những nội dung văn bản , hình ảnh trên trang web này đều do Học Piano Online tự viết nội dung và sử dụng hình ảnh từ làm hướng dẫn. Nếu cá nhân , tổ chức nào sao chép , chỉnh sửa nội dung từ website này vui lòng kèm theo liên kết tơi trang gốc của Học Piano Online.

Liên kết website

Trang web này có thể bao gồm các liên kết tới các trang web khác trên internet để tạo sự tiện lợi cho người dùng. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ trang web đó về các thông tin , tài liệu , các sản phẩm hoặc dịch vụ có trên thông qua liên kết website.

Học Piano Online không chịu trách nhiệm về việc sử dụng chức năng xuất hiện , chính sách bảo mật của trang web đó. Nếu có vấn đề phát sinh với liên kết, người dùng nên liên hệ đến với tác giả của nó với bất kỳ câu hỏi.

Sử dụng tài nguyên

Các nội dung trên trang web này chỉ dành cho mục đích giảng dạy. Các nhân , tổ chức đồng ý KHÔNG sao chép , chỉnh sửa nội dung từ trang web này với mục đích thương mại. Nếu bị phát hiện thì cá nhân , tổ chức đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho Học Piano Online từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý ,mất mát , yêu cầu chi phí (bao gồm chi phí cho luật sư) liên quan đến bạn vi phạm những điều khoản này.

Mọi điều khoản có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không được thông báo trước. Bạn hãy cập nhập thường xuyên điều khoản để tránh vi phạm các chính sách của chúng tôi.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN QUA EMAIL

Nhận thông báo tất cả bài học mới , các câu trả lời tư vấn của Học Piano Online qua Email của ban.

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận tin qua Email

Có lỗi xảy ra.